...............................................

...................................................

...............................................

 

 

 

Leif Fossvoll etablerte virksomheten på Løkken Verk i 1939 i leide lokaler. I 1957 bygde han bolig med kontorlokale i tilbygg. Som advokat for Sør-Trøndelag bondelag dekket han et stort geografisk område, og 1 dag hver uke hadde han kontordag på Orkanger. Ola Fossvoll ble med i virksomheten i 1978, og kontoret ble flyttet til leide lokaler i Sør-Trøndelagsgården på Orkanger.

 

I 1982 ble Orkdalsveien 31 kjøpt. Bygningen er fra 1849 og ble bygd om til egnede lokaler for 2 advokater og 2 sekretærer. Leif Fossvoll avsluttet sin advokatvirksomhet i 1986. I 1998 ble Kari Fossvoll ansatt i virksomheten, og tok over i 2015. I 2016 begynte Mari Ekrem Steien Wormdal som advokatfullmektig.

...............................................

...................................................

.............................................

 

 

 

 

Telefon: 72 47 99 80

Vi har bred erfaring innenfor mange juridiske fagfelt

ADVOKATVIRKSOMHET

Vi har mange års erfaring med hussalg, og kjenner boligmarkedet i nærområdet godt.

BOLIGSALG

ADVOKAT FOSSVOLL

Advokat Fossvoll driver advokatvirksomhet i trivelige lokaler sentralt på Orkanger.

 

TA GJERNE KONTAKT

Adresse: Orkdalsveien 31

Telefon: 72 47 99 80

Layout og oppsett: Allsidig Design